ประมวลภาพกิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศ ม.3,ม.6
เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-ยุวกาชาด
Open House
วันคริสมาส
ลอยกระทง
ทัศนศึกษา
กีฬาภายใน
วันสุนทรภู่ 61
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 61
ประชุมผู้ปกครอง
ศึกษาดูงาน 2561
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ประชุมผู้ปกครอง
บุญดอกเผิ่ง
กีฬาภายใน 2560
อบรมโครงการทิ้งขยะให้ถูกที่
โครงการปลูกป่า
กิจกรรมบูรณาการ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตสาสตร์ อาเซียนและห้อง
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
วันสุนทรภู่
วันต่อต้านยาเสพติด
ขยายผลร.ร.คุณธรรม
กิจกรรมไหว้ครู60
ประชุมผู้ปกครอง
ปฐมนิเทศ นักเรียน 1/60
ปรับพื้นฐานม.1-ม.4
ผ้าป่าศิษย์เก่า 2560

previous123456next
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มบริหาร
กลุ่มสาระ ฯ
ข้อมูลนักเรียน
สถิติเว็บไซด์