ประมวลภาพกิจกรรม

วันสุนทรภู่ 61
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 61
ประชุมผู้ปกครอง
ศึกษาดูงาน 2561
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ประชุมผู้ปกครอง
บุญดอกเผิ่ง
กีฬาภายใน 2560
อบรมโครงการทิ้งขยะให้ถูกที่
โครงการปลูกป่า
กิจกรรมบูรณาการ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตสาสตร์ อาเซียนและห้อง
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
วันสุนทรภู่
วันต่อต้านยาเสพติด
ขยายผลร.ร.คุณธรรม
กิจกรรมไหว้ครู60
ประชุมผู้ปกครอง
ปฐมนิเทศ นักเรียน 1/60
ปรับพื้นฐานม.1-ม.4
ผ้าป่าศิษย์เก่า 2560
ปัจฉิมนิเทศ
Open House
ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง ร๙
กีฬาภายใน 2559
กิจกรรมวันคริสต์มาส
เข้าค่ายลูกเสือ
วันวชิราวุธ

previous123456next
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มบริหาร
กลุ่มสาระ ฯ
ข้อมูลนักเรียน
สถิติเว็บไซด์