ประมวลภาพกิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศ
Open House
ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง ร๙
กีฬาภายใน 2559
กิจกรรมวันคริสต์มาส
เข้าค่ายลูกเสือ
วันวชิราวุธ
พิธีถวายพระราชกุศล
อบรมแกนนำสุขภาพในโรงเรียน
เกษียณอายุราชการ ครูราตรี
รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
วันแม่ 2559
ศึกษาดูงาน รร. เชียงขวัญ
วันภาษาไทย-วันสุนทรภู่
ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
พิธีไหว้ครู
อบรมคอมพิวเตอรฺ์59
ประชุมผู้ปกครอง
อบรมพัฒนาผู้นำยุคใหม่
พิธีสรงน้ำพระธาตุยาคูและแสงสีเสียง
ปัจฉิมนิเทศ
กิจกรรม เปิดบ้านรับน้อง
เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-ยุวกาชาด
วันครู 16 มกราคม 2559
กิจกรรม วันคริสต์มาส

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มบริหาร
กลุ่มสาระ ฯ
ข้อมูลนักเรียน
สถิติเว็บไซด์