ประมวลภาพกิจกรรม

วันพ่อแห่งชาติ 2558
เดินรณรงค์ วันเอดส์โลก
พิธีราชสดุดี 25 พฤศจิกายน
ประชุมผู้ปกครอง2/58
กฐินสัมฤทธิ์
กีฬาภายใน ปี 2558
งานเกษียรอายุราชการ ครูสุพิน
วันวิทยาศาสตร์บูรณาการอาเซียน
วันแม่แห่งชาติ
ร่วมพิธีเปิดป้ายพระธาตุยาคู
ถวายเทียนพรรษา
นิทรรศการอาเซียน
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
ประชุมผู้ปกครอง1/58
พิธีตักบาตรถวายเป็นพุทธบูชา
วันต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมวันสุนทรภู่
ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
เข้าค่ายจริยธรรม ม1และ ม4
วันวิสาขบูชา
ปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558
เทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.3 - ม.6
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด
กิจกรรมอบรมทำหนังสือเล่มเล็ก
สวดมนต์เฉลิมพระเกีรติ60พรรษา
วันพ่อ ประจำปีการศึกษา 57

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มบริหาร
กลุ่มสาระ ฯ
ข้อมูลนักเรียน
สถิติเว็บไซด์