ประมวลภาพกิจกรรม

กีฬาสี ฟ้า-แสด เกมส์ ปีการศึกษา 57
ทำบุญตักบาตรก่อนปิดภาคเรียน
คณะกรรมการประเมินการบริหารงานผู้อำนวยการ
กิจกรรมวันวิทย์ 57
ประชุมผู้ปกครอง 2557
ถวายเทียนพรรษา
ปฏิบัติธรรม ณ สวนเวฬุวัน ขอนแก่น
กิจกรรมวันแม่ 2557
กิจกรรมสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
ประเมินภายในสถานศึกษา 57
วันครู ประจำปี 2557
ทำบุญตักบาตรพระ ประจำปี2557
ปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา2557
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ56
กิจกรรม Open House
เข้าค่ายลูกเสือ 2557
ศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานแห่งชาติภูเรือ 24-25 มค57
นักศึกษาวิชาทหารและครูฝึกรับเกียรติบัตร
วันวิทยาศาตร์ 2556
แข่งขันตอบปัญหา ICT
สัปดาห์ห้องสมุด 2556
วันแม่แห่งชาติ 2556
ทำบุญวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา
วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด 2556

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มบริหาร
กลุ่มสาระ ฯ
ข้อมูลนักเรียน
สถิติเว็บไซด์