ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันแม่ 2557
กิจกรรมสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
ประเมินภายในสถานศึกษา 57
วันครู ประจำปี 2557
ทำบุญตักบาตรพระ ประจำปี2557
ปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา2557
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ56
กิจกรรม Open House
เข้าค่ายลูกเสือ 2557
ศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานแห่งชาติภูเรือ 24-25 มค57
นักศึกษาวิชาทหารและครูฝึกรับเกียรติบัตร
วันวิทยาศาตร์ 2556
แข่งขันตอบปัญหา ICT
สัปดาห์ห้องสมุด 2556
วันแม่แห่งชาติ 2556
ทำบุญวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา
วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด 2556
พิธีไหว้ครู 2556
กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน 2556
ทำบุญวันวิสาขบูชา 2556
พิธีมอบประกาศนียบัตร ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2555
รร.ฟ้าแดดฯ ตรวจเยี่ยมในฝัน สู่ต้นแบบ 15 มี.ค 56
เตรียมพร้อมรับการตรวจเยี่ยมรับรองเป็นต้นแบบ 15 มี.ค 56
เข้าค่ายลูกเสือปีการศึกษา 2555

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มบริหาร
กลุ่มสาระ ฯ
ข้อมูลนักเรียน
สถิติเว็บไซด์