ประมวลภาพกิจกรรม

การตรวจเยี่ยมโรงเรียนในฝันจากคณะ Roving Team
Thailand s Got Talent 2-2-56
โรงเรียนฟ้าแดดฯได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
คณะครู บุคลากร นักเรียน ร่วมกันปลูกป่าภายในโรงเรียน 2555
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน 2554
วันพ่อ ปีการศึกษา 2554
วันวชิราวุธ ปี 2554
กีฬสภายใน ประจำปี 2554
กฐินสัมฤทธิ์ 2554
ฟ้อนรำถวายพระธาตุยาคู 54
อบรมบุคลากรเครือข่ายแหล่งเรียนรู้แห่งชาติ
Lab School Symposium 2011
นิทรรศการนำเสอนผลงานนักเรียน 54
อบรม Social Medie 54
12 สิหามหาราชินี 2554
อบรมคอมพิวเตอร์ ม.1 และ ม.4(2554)
พิธีสถาปนาลูกเสือ 54
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด 54
พิธีไหว้ครู 54
อมรมคุณธรรม จริยธรรม 54
ชมคาราวานวิทยาศาสตร์ 54
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 53
นิทรรศการเปิดบ้านการศึกษา 53
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 53
ประชุมผู้ปกครอง 53
วันสุนทรภู่ 53
วันสถาปนาลูกเสือ 53

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มบริหาร
กลุ่มสาระ ฯ
ข้อมูลนักเรียน
สถิติเว็บไซด์