ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันแม่ ๒๕๖๒
นิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อาเซียน และสัปดาห์
นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการศึกษา
อบรมการ CPR เบื้องต้น
กิจกรรม YES I CAN DO 2019
มอบเกียรติบัตรนักเรียน 2562
+ดูทั้งหมด

สิ่งประดิษฐ์ ผลงานดีเด่น

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มบริหาร
กลุ่มสาระ ฯ
ข้อมูลนักเรียน
สถิติเว็บไซด์