ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

วันสุนทรภู่ 61
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 61
ประชุมผู้ปกครอง
ศึกษาดูงาน 2561
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ประชุมผู้ปกครอง
+ดูทั้งหมด

สิ่งประดิษฐ์ ผลงานดีเด่น

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มบริหาร
กลุ่มสาระ ฯ
ข้อมูลนักเรียน
สถิติเว็บไซด์