ข่าวสารประชาสัมพันธ์

.::พระพุทธลีลาเมืองฟ้าแดด::. (ประวัติพระพุทธรูปประจำโรงเรียน)
June 8th, 2013, 1:27 pm

ประวัติพระพุทธรูปประจำโรงเรียน

พระพุทธเมืองฟ้าแดด

 

“พระพุทธลีลาเมืองฟ้าแดด”

           เป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร ปางลีลา ขนาดความสูง 185 เซนติเมตร (ผู้ให้ความอนุเคราะห์ตั้งชื่อคือ คุณครูนงลักษณ์  ขุนทวี)

          ได้รับบริจาค จากพระวิสิทธิคุณเถระ (พระอาจารย์ สมชาย ฐิตวิริโย) เจ้าอาวาสวัดเขาสุกิจ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี สร้างถวายแก่ โรงเรียน และสถาบันการศึกษาต่างๆ ในวันทำพิธีวางศิลาฤกษ์ ห้องสมุดประชาชนของ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อ ปี พุทธศักราช 2534 คณะครูผู้ประสานงานเพื่อขอรับบริจาคพระพุทธรูปประกอบด้วยคุณครูสังข์ทอง ศรีชัยเชิด (ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน) คุณครูเฉลิมเกียรติ  ทิ้งแสน(ปัจจุบันเป็นรองอำนวยการโรงเรียน) และคุณครูสุรปรีชา  บุญแสนยศ

 

            พระพุทธรูปดังกล่าวได้รับการบูรณะ ปรับปรุง ทาสีและก่อสร้างลานกระเบื้องรอบฐานพระพุทธรูป เพื่อให้เป็นที่เคารพสักการะแก่ บุคคลกรครู นักการ นักเรียนและประชาชนทั่วไป ในสมัยผู้อำนวยการชูศักดิ์  สารผล ปี พ.ศ. 2555

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มบริหาร
กลุ่มสาระ ฯ
ข้อมูลนักเรียน
สถิติเว็บไซด์