ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียนใหม่ เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557
February 28th, 2014, 9:55 am

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มบริหาร
กลุ่มสาระ ฯ
ข้อมูลนักเรียน
สถิติเว็บไซด์