ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูคอมพิวเตอร์
July 11th, 2019, 2:09 pm

       เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูคอมพิวเตอร์
ด้วยปีการศึกษา 2562 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร ตาบลหนองแปน อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เพื่อทำหน้าที่สอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ดังรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้
1.ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ครูคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา อัตราเงินเดือนเดือนละ 9,000 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม..........ไฟล์แนบ

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มบริหาร
กลุ่มสาระ ฯ
ข้อมูลนักเรียน
สถิติเว็บไซด์