ตราสัญลักษณ์

 

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
 
 
" พระธาตุยาคู และดวงอาทิตย์ "
 
พระธาตุยาคู หมายถึง สัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองของเมืองฟ้าแดดสงยางในอดีต
 
ดวงอาทิตย์ หมายถึง แหล่งพลังงานที่ให้กำเนิดชีวิต และความสว่างแก่โลก
 
ปรัชญา " วิชฺชา จรณ สมฺปนฺโน "
 
" ความรู้กับความประพฤติต้องสมควรกัน "
 
คติพจน์ " ฟ้าแดดสูงยางสร้างคนดี"
 
คำขวัญ "สามัคคี มีวินัย ใจกตัญญู"
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มบริหาร
กลุ่มสาระ ฯ
ข้อมูลนักเรียน
สถิติเว็บไซด์