สีประจำโรงเรียน

 

สีประจำโรงเรียน “สีฟ้าแสด

สีฟ้า    หมายถึง ท้องฟ้าที่กว้างไกลไม่มีที่สิ้นสุดเปรียบเหมือนการศึกษาไม่มีวันจบสิ้น

สีแสด หมายถึง แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ซึ่งเปรียบเหมือนวิชาความรู้ที่ให้ความสว่างแก่ชีวิต
 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.มีความรับผิดชอบ
2.กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม
3.ปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองดี
4.ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพย์ติด
5.มีความรู้เกี่ยวกับเมืองฟ้าแดดสงยาง มีความภูมิใจในการอนุรักษ์ และการเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น
6.รักดนตรี กีฬา ศิลปะ
 
 
ภาพลักษณ์ของโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
ป่ายางสูงใหญ่  น้ำใจคนดี
เทคโนโลยีก้าวหน้า วิชาการล้ำเลิศ
ประเสริฐคุณธรรม งามล้ำเมืองโบราณ
สืบสานวัฒนธรรม นำสังคม
อุดมธรรมชาติ เก่งกาจการกีฬา
 
..::@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@::..
ต้นไม้ประจำโรงเรียน  “ต้นยาง”   
ดอกไม้ประจำโรงเรียน  “ดอกเฟื่องฟ้า” 
นามเรียกขานวิทยุ  “ฟ้าหยาด”
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มบริหาร
กลุ่มสาระ ฯ
ข้อมูลนักเรียน
สถิติเว็บไซด์