คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


 

 

 

 


 

นางสาวปริศนา  ปัตถารัตน์

ครูวิทย์-คณิต

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มบริหาร
กลุ่มสาระ ฯ
ข้อมูลนักเรียน
สถิติเว็บไซด์