วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

อาจารย์ ชัชนี  พิศภาณ

ครูชำนาญการพิเศษ


 

อาจารย์ สุปรานี   พันธุ์เทศ

ครูชำนาญการพิเศษ


 

น.ส. อุ้มพร   โฮมแพน

ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 


ผู้อำนวยการ
โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มบริหาร
กลุ่มสาระ ฯ
ข้อมูลนักเรียน
สถิติเว็บไซด์