สังคมศึกษา ฯ

 

กลุ่มสาระการเรียนรสังคมศึกษา

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

อาจารย์ สวาง   นาเทวา

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา


 

 

อาจารย์ สมบูรณ์   ทิ้งแสน

ครูชำนาญการพิเศษ 

อาจารย์ ดำรงศักดิ์   ศรีตะวัน

ครูชำนาญการพิเศษ


 

ครูชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มบริหาร
กลุ่มสาระ ฯ
ข้อมูลนักเรียน
สถิติเว็บไซด์