สุขศึกษา ฯ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

อาจราย์ สุรพล   วิเศษชู

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


 

ครูชำนาญการพิเศษ


นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู


ผู้อำนวยการ
โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มบริหาร
กลุ่มสาระ ฯ
ข้อมูลนักเรียน
สถิติเว็บไซด์