การงานอาชีพ ฯ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

อาจารย์ บัวลอง   อุ่นประเดิม

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มบริหาร
กลุ่มสาระ ฯ
ข้อมูลนักเรียน
สถิติเว็บไซด์