ภาษาต่างประเทศ ฯ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศฯ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


อาจารย์ รุ่งฤดี   โนนเวียงแก

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


 

อาจารย์ มณีรัตน์   กรรณิการ์

ครูชำนาญการพิเศษ


 

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มบริหาร
กลุ่มสาระ ฯ
ข้อมูลนักเรียน
สถิติเว็บไซด์