เกรดนักเรียน

เกรด GPA ภาคเรียนที่ 1/2558

GPA ม.1   >>คลิ๊กที่นี่<<

GPA ม.2   >>คลิ๊กที่นี่<<

GPA ม.3   >>คลิ๊กที่นี่<<

GPA ม.4   >>คลิ๊กที่นี่<<

GPA ม.5   >>คลิ๊กที่นี่<<

GPA ม.6   >>คลิ๊กที่นี่<< 

 

 

เกรด GPA ภาคเรียนที่ 2/2558

GPA ม.1   >>คลิ๊กที่นี่<<

GPA ม.2   >>คลิ๊กที่นี่<<

GPA ม.3   >>คลิ๊กที่นี่<<

GPA ม.4   >>คลิ๊กที่นี่<<

GPA ม.5   >>คลิ๊กที่นี่<<

GPA ม.6   >>คลิ๊กที่นี่<<

 

 

เกรด GPA ภาคเรียนที่ 1/2559

 

GPA ม.1       >>คลิ๊กที่นี่<<

GPA ม.2/1   >>คลิ๊กที่นี่<<

GPA ม.2/2   >>คลิ๊กที่นี่<<

GPA ม.3/1   >>คลิ๊กที่นี่<<

GPA ม.3/2   >>คลิ๊กที่นี่<<

GPA ม.4/1   >>คลิ๊กที่นี่<<รอเกรด

 

GPA ม.4/2   >>คลิ๊กที่นี่<<

GPA ม.5/1   >>คลิ๊กที่นี่<<

GPA ม.5/2   >>คลิ๊กที่นี่<<

GPA ม.6/1   >>คลิ๊กที่นี่<<

GPA ม.6/2   >>คลิ๊กที่นี่<<

 

 


ผู้อำนวยการ
โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มบริหาร
กลุ่มสาระ ฯ
ข้อมูลนักเรียน
สถิติเว็บไซด์